imagen

MISSIÓ I VALORS

Les persones encarregades de dur a terme el projecte de la Fundació Defora compartixen una sèrie de valors que donen cohesió a l'entitat:

Igualtat, solidaritat, justícia, honestedat, compromís, constància i esforç.

El treball i esperit constructiu estan sempre dirigits a sumar, a remar de manera conjunta cap a un mateix fi, cada un des de la seua parcel·la de treball, però totes interconnectades per a crear un benefici comú.

L'objectiu últim de la Fundació és afavorir la inclusió social i l'accés a una vida normalitzada. Els mitjans que la Fundació Defora oferix han de servir de pont per a accedir a un lloc de treball dins del mercat laboral ordinari.

Per a això treballarem, d'una banda, amb els usuaris de la Fundació, i d'una altra, sensibilitzant al sector empresarial.

També forma part dels objectius de la Fundació, vetlar pels drets socials de les persones amb discapacitat, oferint informació i orientació, així com protecció en situacions de vulneració d'estos drets. Pots descarregar el document complet de missió i valors de la Fundació Defora açí.

                                       

                                       

 


Defora Fundación de la Comunitat Valenciana
Pd. Algoda PG-1 nr. 50 / Carretera de Matola | 03296 Elche-Alicante-Spain | Apdo. 536
Telf.: 34 966 656 003 | e-mail: info@fundaciondefora.com