imagen

PRESIDÈNCIA

Em complau enormement donar la benvinguda a la Fundació Defora. En estes línies vull explicar breument quina és la nostra labor i motivacions.

La Fundació Defora naix en un context social en què les persones amb discapacitat tenen especials dificultats per a portar una vida en igualtat de condicions i oportunitats que la resta, i per tant, aspirar a un futur esperançador.

La vivència d'estes dificultats a nivell personal crega en l'interior un profund sentiment d'afecte y respeto a la diversitat, reforça els principis de responsabilitat i justícia social, et motiva a derrocar barreres i recolzar les persones que patixen les desigualtats. En definitiva, et fa adoptar un compromís ferm amb la discapacitat.

Els meus propis fills han d'enfrontar-se diàriament a les dificultats que els prejuís i el desconeixement generen en les seues vides. Per això, la meua missió com a mare és fomentar la seua autonomia, ensenyar-los a ser independents en la mesura de les seues possibilitats i satisfer la seua ambició de tindre una vida normalitzada com la resta de persones.

En la Fundació Defora volem crear les condicions adequades perquè les persones amb algun tipus de discapacitat estiguen incloses en la societat; i la millor forma que coneixem per a aconseguir este objectiu, és a través d'un lloc de treball. Un treball remunerat que els permeta augmentar la seua independència i desenrotllar al màxim les seues capacitats: habilitats manuals, creativitat, emocions, etc. En definitiva, aprendre un ofici i traslladar eixos coneixements a la resta de la societat en forma de producte final o servici.

La Fundació Defora pretén ser l'espai de convivència i aprenentatge on adquirir ferramentes útils per a accedir a una vida plena d'oportunitats. Un espai que de seguretat i tranquil·litat a les famílies, que servisca de paraigua a l'oferir els suports, preparació necessària per a afrontar el dia a dia quan nosaltres ja no estiguem.

La Fundació Defora té l'ambició de perdurar en el temps, que el seu alé romanga al llarg de les generacions i que puga garantir a moltes famílies en esta situació que els seus fills tindran un futur creat per les seues pròpies mans, un futur millor.

Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES BROTONS MOLLA
Presidenta de la Fundació Defora

 

 


Defora Fundación de la Comunitat Valenciana
Pd. Algoda PG-1 nr. 50 / Carretera de Matola | 03296 Elche-Alicante-Spain | Apdo. 536
Telf.: 34 966 656 003 | e-mail: info@fundaciondefora.com