imagen

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

El Patronat de Defora Fundació de la Comunitat Valenciana està format per les següents persones:

Dª. Mª Ángeles Brotons Molla
     Presidenta
     Fundadora de Defora.

Dª. Isabel Brotons Molla
     Patrona Fundadora
     Responsable de l'Àrea de Comunicació.

D. Matías Manuel Molla Berenguer
     Patró Fundador
     Responsable de l'Àrea de Secretaria.

D.José Manuel Sabuco Mas
     Patró Fundador
     Trabajador social
     Responsable de l'Àrea Social.

D.Daniel Coves Agulló
     Patró Fundador
    Auditor-Censor Jurat De Comptes
    Responsable de l'Àrea de Tresoreria.

D.Manuel Barceló Gomis
     Patró Fundador
     Graduat social
     Responsable de l'Àrea d'Assessoria Jurídica.

EQUIP TÈCNIC:

Juan Manuel Senent Mazón
    Responsable de Producció.

Miguel Ángel Agulló Agulló
     Psicòleg i Tècnic d'inserció laboral
     Gestió de suport psicosocial i laboral.

Trinidad Fernández Fenoll
     Educadora Social
     Gestió de projecte Socioeducatiu.

Pedro M. Egea
     Director de Màrqueting.

 


Defora Fundación de la Comunitat Valenciana
Pd. Algoda PG-1 nr. 50 / Carretera de Matola | 03296 Elche-Alicante-Spain | Apdo. 536
Telf.: 34 966 656 003 | e-mail: info@fundaciondefora.com